گنج کتاب

انگیزشی، موفقیت، رشد شخصی، شادی، سلامتی، مهارتهای زندگی، کارآفرینی و کسب ثروت

چطور می توانم میلیاردر شوم؟


چطور می توانم میلیاردر شوم؟

آیا تاکنون این سوال را از خود پرسیده ای؟

می دانی که اگر سوالی نپرسی هرگز پاسخی دریافت نخواهی کرد؟

اما اگر سوالی را مصرانه و مداوم از خود بپرسی صد در صد پاسخهایی دریافت خواهی کرد.

ذهن ما یک ماشین هدفجو (سایکوسایبرنتیک) است. وقتی هدفی را برایش مشخص کنی گنجینه ناخودآگاه شخصی و جمعی را می کاود تا راهی برای دستیابی به هدف تعریف شده بیابد. اما تعداد نادری از آدمها هدف مشخصی در زندگی دارند. مثلا آنها هرگز هدف دقیق مالی برای خودشان تعیین نمی کنند. آیا تو هدف مالی دقیقی داری؟

چطور می توانم میلیاردر شوم؟

روزی که این سوال را از خودم پرسیدم، هیچ پاسخ فوری به ذهنم نرسید. با این حال من به پرسیدن این سوال ادامه دادم. روزها و ماهها گذشت و من هر روز این سوال را از خودم می پرسیدم. تا اینکه بالاخره آن پاسخ میلیاردی را دریافت کردم.

من بیش از بیست سال بود که روی خودم کار می کردم. خیلی دوست داشتم که خودم را بشناسم. اینکه کیستم؟ چه توانایی هایی دارم؟ و برای چه اینجا هستم؟

این سوالهای من هم به مرور پاسخهای دقیقی پیدا کردند. من به شناخت خوبی از نحوۀ عملکرد ذهن، خودآگاه  و ناخودآگاهم رسیدم و شیوه استفاده از قدرتهای ذهنی، روحی، احساسی و جسمی ام را آموختم. فهمیدم که ما انسانها حامل چه قدرت عظیمی برای دستیابی به اهداف و رویاهای خود هستیم.

همیشه از قدرت تخیل بشری در اعجاب بودم. اینکه هر چیزی را می توانیم تخیل کنیم برایم همیشه به معجزه می ماند. تخیلات رنگارنگ کودکی ام همیشه احساس خوشایندی به من می داد. بعدها که فهمیدم تخیل دارای چه قدرت آفرینشگری شگفت انگیزی است علاقه ام به مطالعۀ آن صد چندان شد. به طوریکه تز فوق لیسانسم در رشته فلسفه علم را به این موضوع اختصاص دادم. من به بررسی نقش تخیل در علم و شعر پرداختم. آنچه یافتم حکایت از آن داشت که تخیل منشاء زایش و خلق هر آن چیزی است که بشر تاکنون آفریده است.

«عقل شما را از ‌A به B می برد در صورتیکه تخیل شما را به همه جا می برد.»

آلبرت اینشتین

فهمیدم که فلاسفه تخیل را “ملکۀ قابلیتهای ذهنی” شمرده اند.

و بزرگترین رازی که کشف کردم به شیوه ای مربوط می شد که با استفاده از قدرت تخیل برای کاشتن بذر هر رویا و آرزویی، هر چقدر که به نظر ما بزرگ و دشوار بیاید، می توان استفاده و آن خواسته را محقق کرد.

هرگز کسی در طول سالها تحصیلات چیزی در این زمینه به من نیاموخته بود. آنگاه فهمیدم آنچه در مدرسه و دانشگاه آموخته ام به قسمت بسیار بسیار کوچکی از تواناهای بیکران ذهنی ام مربوط می شد که حافظه نام داشت.

هیچکس در مدرسه چیزی در مورد قدرت هدفگذاری، اراده و اشتیاق چیزی به من نیاموخت.

هیچکس به من نگفت که چگونه قدرتهای درونی ام را برای رسیدن به اهداف و رویاهایم به کار گیرم.

من همۀ این ها را با خودآموزی یاد گرفتم.

یاد گرفتم که ما نیرویی خدایی برای خلق و آفرینش ثروتی نامحدود در اختیار داریم. ما به عنوان مخلوقی به صورت خداوند و به عنوان حامل روح الهی قدرت آفرینش شگفت انگیزی داریم.

اما افسوس و صد افسوس که اکثر ما در دام شیاطین باورها و افکار محدودکننده و منفی اسیر شده ایم. ما مقام الهی خود را به حیوانی ناطق تقلیل داده ایم. رویاهای بزرگ کودکی خود را فراموش کرده ایم و در چاه ظلمانی “نمی توانم” فرو رفته ایم.

خداوند پس از آفرینش ما به خود آفرین گفت. اما ما خود را به روزمرگی و  “معمولی بودن” تنزل داده ایم.

«وقتی مردم از آدمهای معمولی حرف می زنند من ناراحت می شوم چون تا حالا آدم معمولی ندیده ام.»                           ژوزف کمبل

کاش می دانستیم که چه گوهر یگانه ای هستیم.

کاش به الوهیت وجود خویش پی می بردیم.

کاش می دانستیم که چه گنجی از قدرتهای شگفت در درونمان پنهان است.

کاش به قدرت آفرینشگر و خلاق درون خود پی می بردیم.

کاش از چنبرۀ باورهای محدودکننده رها می شدیم و مسئولیت خلق زندگی رویایی خود را بر عهده می گرفتیم.

در این صورت هر یک ما به خالق زندگی رویایی خود بدل می شدیم.

اما خوشبختانه برای حرکت در جهت خلق زندگی دلخواه هرگز دیر نیست.

برای خلق شادی، سلامتی و ثروت میلیاردی هرگز دیر نیست.

همه چیز از ذهن آغاز می شود، از یک رویا.

امروز رویای میلیاردر بودن را در وجودت بکار.

این بذر را با افکار قدرتمند و احساسات زیبا و اشتیاق سوزان آبیاری کن.

و بگذار تمام نور اراده ات بر آن متمرکز شود.

خود میلیاردرت را در ذهن تصویر کن.

با تمام شور و احساسی که آن زمان خواهی داشت.

با این تصویر زیبا و شورانگیز زندگی کن و هر هرگز اجازه نده که دیو افکار و احساسات منفی این تصویر متعالی را مخدوش کند.

 

«اگر شما اطمینانی مطلق که ناشی از ایمان قویست در خود به وجود آورید، در آن صورت قادر به انجام هر کاری خواهید بود هر چند که دیگران به غیرممکن بودن آن ایمان داشته باشند.»             آنتونی رابینز

 

هیچ محدودیتی برای دستیابی به ثروت میلیاردی وجود ندارد جز محدودیتهایی که در ذهن خود داری.

خداوند غنی مطلق است و سرچشمۀ همۀ فراوانی هاست.

با تکیه بر قدرت نامنتهای الهی درون خود می توانی به هر مقدار از این ثروت و برکت الهی دست یابی.

خود را مطلقا به قدرت مطلق الهی بسپار و از هیچ چیز نترس٫

به یاری او یقین داشته باش و با تمام قوا در جهت تحقق رویاهایت گام بردار.

اگر در کوتاه مدت شکست خوردی و به آنچه می خواستی نرسیدی، غمین مباش.

یقین بدان که خداوند هدیه ای بسیار بسیار بهتر را برایت تدارک دیده است.

و اگر ز حکمت دری را به رویت بست، مطمئن باش که ز رحمت در بزرگتری را به رویت خواهد گشود.

 

هدف نهایی ثروت میلیاردی و هر هدف مادی چیزی نیست جز احساس شادمانی و خوشبختی.

بدان که مخزن بیکران شادمانی و خوشبختی در درون توست.

پس هم اکنون شاد باش.

پیوسته شاد باش و بدان که موفقیت دلیل شادی نیست بلکه شادی دلیل موفقیت است.

با شاد بودن در لحظۀ حال تو ثروتمندترین آدم جهان خواهی بود زیرا که هدف از تمام داشته ها جز شاد بودن نیست.

سپاسگزار موهبتهای کنونی ات باش.

سپاسگزار باش که در این معجزۀ حیات سهیم هستی.

سپاسگزار باش که می توانی باشی و خلق کنی هرآنچه را که می خواهی.

شادی و سپاسگزاری درهای فراوانی و برکت را به زندگی ات خواهد گشود و آرزوهایت به سهولت و آسانی خوشایندی تحقق خواهد یافت.

 

رویاهای بزرگ داشته باش!

بزرگ فکر کن!

و

بزرگ باش!

«زندگی کوتاهتر از آن است که کوچک باشیم.»         دیزرائیلی

 

فریب کوتاهی این نوشته را نخور.

این سطور کوتاه حاوی حقایق سترگی است.

اگر همواره این حقایق را مرور کنی تا در اعماق وجودت حک شود بی هیچ تلاشی در مسیر تحقق بزرگترین رویاهایت قرار خواهی گرفت.

 

حالا دوباره این سوال را از خود بپرس:

 

چطور می توانم میلیاردر شوم؟

 

دائم این سوال را از خودت بپرس٫

روزی در لحظه ای ناگهان آن پاسخ را دریافت خواهی کرد.

ایده ای، فکری، طرحی که قلبت را به تپش خواهد انداخت و شوری را در درونت خواهد افروخت.

آن را بگیر و اقدام کن.

و

فورا اقدام کن.

هرگز اجازه نده زهرهای ترس و تردید تو را به تاخیر و تعلل وادارد.

قدر گنج کتاب را بدان.

تمام حکمت و خرد بشری را آنجا می توانی یافت.

آنجا می توانی بزرگترین ذهن ها و روح های بشری را ملاقات کنی.

بدان که یک جملۀ یک کتاب ممکن است میلیاردها برای تو ارزش داشته باشد.

همیشه در حال مطالعه و آموختن باش.

 

از زندگی بزرگان الهام بگیر.

با کسانی دمخور باش که رویاهای متعالی تو را دارند.

اجازه نده افکار حقیرانه تو را از پرواز در آسمان رویاهایت باز دارند.

از ابرهای کسالت و روزمرگی فراتر برو و در آسمان آبی اشتیاق و آرزوهایت به سمت نور وجود خود اوج بگیر و رویاهایت را خلق کن.

اجازه نده هیچکس پرندۀ رویاهایت را زمینگیر کند.

و همیشه به یاد داشته باش که:

«شیفتگان پرواز را میل خزیدن نیست.»        هلن کلر

منبع: سایت زندگی رویایی

موضوع: موفقیت، رازهای میلیونر شدن، کسب درآمد، کسب ثروت و استقلال مالی،
برچسب ها: میلیاردر، میلیونر، ثروت، راه ثروت، میلیاردر شدن، ثروتمند شدن،

[ شنبه 21 اسفند 1395 ] [ 09:15 ب.ظ ] [ مدیر وبلاگ ]

[ نظرات() ]

راز موفقیت زن خانه به دوشی که میلیاردر شد

او دخترکی خیال‌پرداز بود. در بیشتر مواقع در اتاقش یا در میان علف‌های بلند به بازی تخیّلی می‌پرداخت. والدین او به امید پرورش قدرت تخیّل فرزندشان از همان کودکی خواندن کتاب را برای او را آغاز کردند. او دائما برای خواهر کوچک‌ترش داستان‌های ساختگی تعریف می‌کرد. از شش سالگی شروع به نوشتن داستان کرد. عاشق نوشتن بود و هرچه را که به ذهنش می‌رسید، می‌نوشت. والدینش با در نظر گرفتن علاقه و اشتیاق دخترشان به ادبیات توصیه کردند که زبان و ادبیات فرانسه بخواند تا بتواند در آینده به‌عنوان یک منشی دو زبانه انگلیسی-فرانسوی با شرایط مناسبی استخدام شود.

دانشگاه را تمام کرد و در چند جای مختلف به‌عنوان منشی کار کرد. اما از هیچ‌کدام از کارهایش راضی نبود و دائم کارش را رها می‌کرد و دوباره به ‌اجبار در جایی دیگر شروع به ‌کار می‌کرد. همچنان به نوشتن ادامه می‌داد بدون اینکه اصلاً به فکر انتشار کارهایش باشد.

وقتی که ۲۵ سالش بود در ایستگاه راه‌آهن داخل قطار نشسته بود که ایدۀ یک داستان جدید به ذهنش رسید. تاکنون ایدۀ داستان‌های بسیاری به ذهنش رسیده بود و اکثر آن‌ها را هم نوشته بود. اما این‌یکی متفاوت بود. هیچ ایده‌ای تاکنون این‌قدر او را به هیجان نیاورده بود. قطار تأخیر داشت و او همچنان داخل واگن قطار نشسته بود. باید ماجراهای هیجان‌انگیزی را که به ذهنش هجوم آورده می‌نوشت اما خودکار همراهش نبود. از اینکه از کسی یک خودکار قرض بگیرد خجالت می‌کشید ولی بالاخره این کار را کرد و شروع به نوشتن ایده‌هایش کرد. در مدت چهار ساعتی که در قطار نشسته بود هر آنچه را که به ذهنش می‌رسید نوشت اما هنوز راه درازی در پیش بود.

چند ماه بعد مادرش که فقط ۴۵ سال داشت، فوت کرد و بحران روحی بزرگی برایش پیش آمد. دچار ناامیدی و افسردگی شدید شد و حتی مدتی در بخش بیماران روانی به علت افسردگی و اقدام به خودکشی ناموفق بستری شد. چند ماه بعد برای رهایی از افسردگی به‌عنوان معلم انگلیسی به پرتغال رفت. در آنجا به‌مرور نوشتن را ادامه داد. مدتی بعد همان جا ازدواج کرد و یک سال بعد دخترش به دنیا آمد. چند ماه بعد از همسرش جدا شد و بیکار هم بود.

هفت سال پس از فارغ‌التحصیلی، او خود را یک شکست‌خورده واقعی می‌دانست، او با داشتن دختری هفت ساله، هم در ازدواجش ناکام شده‌بود و هم بدون شغل و منبع درآمد بود. هیچ راهی پیش روی خود نمی‌دید جز اینکه نوشتن را جدی بگیرد. در این دوره مدتی پیش خواهرش زندگی می‌کرد و مدتی بعد دوباره به تدریس زبان انگلیسی پرداخت. باوجود تدریس تمام‌وقت و آماده کردن درس قبل از کلاس و نگهداری از یک بچه‌ کوچک اصلاً وقت نوشتن نداشت. بااین‌حال از هر فرصتی برای نوشتن استفاده می‌کرد. درعین‌حال که عاشق کتابش بود گاهی از نوشتن متنفر می‌شد اما همچنان به نوشتن ادامه داد تا بالاخره بعد از ۵ سال نوشتن کتاب به پایان رسید.
او سه قسمت اول کتاب را در یک پوشۀ پلاستیکی زیبا گذاشت و برای ناشری فرستاد. آنها کتاب را همان روز پس فرستادند. ۸ ناشر چاپ اثرش را رد کردند. اما او همچنان پیگیر چاپ کتابش بود. آن قدر مداومت به خرج داد تا بعد از دو سال ناشری قبول کرد تا کتاب او را چاپ کند.

جادوی تخیل
یکی از قابلیت‌های شگفت‌انگیز ذهن انسان، قدرت تخیل است. برخی فلاسفه تخیل را «ملکۀ قابلیت‌های ذهنی» نامیده‌اند. ما در کودکی رویاپردازانی نابغه هستیم. اما با بزرگ‌سالی این توانایی سرکوب می‌شود. با سرکوب خیال‌پردازی در واقع ما به یک آدم منطقی تبدیل می‌شویم. به یک شهروند عادی، نرمال و قابل‌کنترل. اما قدرت خلاقیت خود را نیز از دست می‌دهیم.

صاحبان رویا نجات‌دهندگان جهانند.                             جیمز آلن

در سال ۱۹۹۶ سرانجام یک مؤسسۀ انتشاراتی به نام «بلومزبری»چاپ کتاب «هری پاتر و سنگ جادو» را پذیرفت و جوآن کاتلین رولینگ با درج نامش به‌صورت مخفف جی کی رولینگ بر روی جلد موافقت کرد تا مبادا پسرها به دلیل این که نویسنده کتاب یک زن است، از خواندن کتاب خودداری کنند. قرار شد سالیانه ۲۰۰۰ پوند بابت حق تألیف دریافت کند. این آغاز تسخیر تخیل میلیون‌ها نفر در جهان توسط تخیلات زنی خانه‌به‌دوش بود.

«هری پاتر و سنگ جادو» روز ۳۰ ژوئن سال ۱۹۹۷ در ۲۲۳ صفحه به چاپ رسید. انتشارات بلومزبری که در سال ۱۹۸۶ تشکیل شده بود، در سال ۱۹۹۸ یک سال پس از انتشار نخستین رمان هری پاتر ۱/۶ میلیون پوند هزینه کرد تا فعالیتش را گسترش دهد. این ناشر اینک ۱۰۰ میلیون پوند سرمایه دارد.
۱۴ ماه بعد انتشارات اسکولاستیک آمریکا در تاریخ اول سپتامبر سال ۱۹۹۸ نسخه آمریکایی این رمان را در ۳۰۹ صفحه و با عنوان «هری پاتر و سنگ سقراط» به چاپ رساند. سهم رولینگ از فروش حق انتشار ۱۰۵ هزار پوند بود . تا آن زمان چنین رقمی‌ هرگز به یک نویسنده گمنام کودکان پرداخت نشده بود. اما هیچ‌کدام از دو ناشر از پرداخت این مبالغ پشیمان نشدند، نخستین جلد از مجموعه هری پاتر ۱۲۰ میلیون نسخه در سطح جهان فروخت و به ۶۷ زبان زنده جهان ترجمه شد.
تب هری پاتر خیلی زودتر و تندتر از آنچه تصور می‌شد، همه‌گیر شد. مجموعه هفت جلدی هری پاتر به ۶۷ زبان زنده جهان ترجمه شده است و اینک می‌توانید تقریباً به هر زبانی، نسخه‌ای از هری پاتر را پیدا کنید. به‌این‌ترتیب رولینگ به یکی از پرخواننده‌ترین نویسندگان تاریخ ادبیات تبدیل شد.

نویسنده میلیاردر
محبوبیت ناگهانی هری پاتر، فروش کتاب‌ها، حق ترجمه‌ها، فروش امتیاز کتب برای فیلم و بازی‌های کامپیوتری و حتی امتیاز تولید تی‌شرت‌ها و وسایل و اسباب‌بازی‌های هری پاتر همه و همه باعث شد که هم ناشران و هم خود خانم رولینگ به ثروت رویایی دست پیدا کنند، چنان که خانم رولینگ به تنها نویسنده میلیاردر در حال حاضر جهان تبدیل شده است. تاکنون بیش از ۴۵۰ میلیون نسخه از کتاب‌های هری پاتر به فروش رسیده است و چهار فیلم نخست هری پاتر در فهرست ۲۰ فیلم پرفروش تاریخ سینما قرار گرفته است. تمام اینها باعث شد که در سال ۲۰۰۵ سرمایه خانم رولینگ ۴ میلیارد دلار برآورد شود. چنانچه او را در انگلستان ثروتمندتر از ملکه الیزابت دوم می‌دانند. رولینگ شناخته‌شده‌ترین و پول‌سازترین نویسنده حال حاضر جهان است.

برای مطالعه نسخه کامل این نوشته کتاب رایگان «راز موفقیت زن خانه به دوشی که میلیاردر شد» را از بخش دانلودهای رایگان سایت زندگی رویایی، دریافت نمایید.

منبع: سایت زندگی رویایی

موضوع: رازهای میلیونر شدن، کسب درآمد، موفقیت، کسب ثروت و استقلال مالی، خودشکوفایی،
برچسب ها: درآمد، ثروت، نویسندگی، موسی توماج، زندگی رویایی، میلیاردر شدن،

[ شنبه 10 بهمن 1394 ] [ 12:40 ق.ظ ] [ مدیر وبلاگ ]

[ نظرات() ]

هفت مهارت طلایی میلیاردرها

هفت عادت طلایی میلیاردرها

چرا برخی افراد در طول عمر خود صدها برابر بیشتر از سایرین پول در می‌آورند. آیا آنان بیشتر از دیگران کار می‌کنند؟ آیا باهوش‌تر هستند؟ اصلا چنین نیست. نویسندگان کتاب پرفروش  میلیونر یک دقیقه‌ای هفت مهارت را عامل موفقیت افراد در کسب ثروت میلیون دلاری می‌دانند. این هفت مهارت را با هم مرور می‌کنیم:

مهارت پولی شماره ۱- ارزش: آنان هر هزار تومان از پول خود را مانند بذری می‌دانند که می‌تواند صدها برابر خود را تولید کند و به همین دلیل برای آن ارزش قائلند. دقیقا مثل بذر ناچیز یک سیب که قدرت تبدیل به درخت سیبی تنومند را دارد هر هزار تومان پول نیز می‌تواند به درختی تنومند از پول تبدیل شود. اگر بذر سیب را نکارید و از بین ببرید درخت سیب درون آن نیز از بین می‌رود. پول نیز همین طور است. ثروتمندان می‌دانند با جمع کردن روزانه هزار تومان می‌توان میلیون‌ها تومان به دست آورد. از این رو هیچ پولی را بی‌دلیل خرج نمی‌کنند.

مهارت پولی شماره ۲- کنترل: ثروتمندان هر ریال از پول خود را تحت کنترل خود دارند. آنان هنگام خرید کارهای اضافۀ دیگری هم انجام می‌دهند: ۱) چیزی را می‌خرند که ارزش داشته باشد، ۲) هنگام خرید انتظار تخفیف دارند، ۳) رسید خرید را کنترل می‌کنند تا اشتباهی رخ نداده باشد، ۴) به مسائل مالیاتی کالایی که می‌خرند توجه دارند، ۵) دسته چک خود را همواره کنترل می‌کنند، ۶) رسیدها و فاکتورها را نگه‌می‌دارند. همۀ این کارها فقط چند دقیقه وقت می‌گیرد اما آرامش مالی درازمدتی به همراه دارد.

مهارت پولی شماره ۳- پس‌نداز: افراد ثروتمند دوست دارند عاقلانه خرج کنند تا بتوانند پولشان را پس‌انداز کنند. به‌علاوه، آنان همواره حداقل ده درصد از درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند.

مهارت پولی شماره ۴- سرمایه‌گذاری: آنان برنامه‌ای مشخص برای سرمایه‌گذاری پولشان دارند. می‌توانید از یک مشاور مالی قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاری پول خود مشورت بگیرید.

مهارت مالی شماره ۵- درآمد: آنان به غیر از شغل اصلی خود، از چندین راه کسب درآمد می‌کنند. کسب درآمد از منابع متعدد افزایش ثروت شما را در درازمدت تضمین می‌کند.

مهارت مالی شماره ۶- محافظت: آنان از راه‌های قانونی مانند ثبت شرکت، اموال خود را حفظ می‌کنند. امکان ندارد بخواهید مانند میلیاردها زندگی کنید، اما اموال ناچیزی به اسم خودتان داشته باشید.

مهارت مالی شماره ۷- سهیم کردن: ثروتمندان واقعی بسیار سخاوتمند هستند. آنان حداقل ده درصد از درآمد خود را می‌بخشند. راز این حقیقت در این است که بخشیدن باعث چندبرابر شدن دارایی می‌شود. ما به شما پیشنهاد می‌کنیم تا میراث ماندگاری از خود بر جای بگذارید. درخت پول بکارید تا پس از شما دیگران نیز از میوۀ آن بهره ببرند. این موفقیت حقیقی است.

منبع: سایت زندگی رویایی
zendegiroyaie.com
موضوع: رازهای میلیونر شدن، کسب درآمد، موفقیت، کسب ثروت و استقلال مالی،
برچسب ها: کسب و کار، درآمد، کارآفرینی، اشتغل زایی، ثروت، میلیاردر شدن، ثروتمند شدن،

[ چهارشنبه 6 آبان 1394 ] [ 11:47 ب.ظ ] [ مدیر وبلاگ ]

[ نظرات() ]